+420 244 403 114

Poliklinika Soukalova 3/3355, 143 00 Praha 12 – Modřany

Slyší vaše dítě dobře?

Slyší vaše dítě dobře?

Dítě je schopno slyšet zvuky již v těle matky. V době těhotenství dítě vnímá tlukot srdce matky, matčin hlas, hudbu i ostatní zvuky. Hned po narození se začne vývoj sluchu zdokonalovat.

Všímejte si, zda vaše dítě

* V novorozeneckém věku polekají nečekané zvuky a reaguje otevřením očí nebo pohybem.

*Od třetího měsíce reaguje na váš hlas s radostí a otáčí se za zvuky.

*Od sedmého měsíce rozeznává  odkud zvuky přicházejí a dokáže rozlišit význam některých zvuků.

*Od devíti měsíců dokáže zaznamenat i vzdálenější zvuky v sousedních místnostech.

*Od dvanáctého měsíce již chápe význam slov a je schopné opakovat nebo napodobovat slova.

Vývoj sluchu v dětství

0-4 měsíce – děti se polekají náhlých nebo silných zvuků. Pohyby očí nebo hlavy začínají lokalizovat zvuky.

3-6 měsíců – děti se zajímají se o různé zvuky.

6-12 měsíců – děti začínají broukat a rozumět jednoduchým slovům jako máma, táta.  Začínají rozumět jednoduchým pokynům.

12-18 měsíců – děti začínají mluvit. Umí použít okolo 20 slov a rozumí asi 50 slovům.

2 roky – obvykle již mluví v jednoduchých větách a používají asi 200-300 slov. Mají rády předčítání a na obrázcích poznávají a pojmenovávají mnoho věcí.

3-4 roky – používají slova a věty pro vyjádření svých potřeb, otázek a pocitů. Slovní zásoba, výslovnost a porozumění se v těchto letech výrazně zvyšují.