+420 244 403 114

Poliklinika Soukalova 3/3355, 143 00 Praha 12 – Modřany

Pro nové klienty

Vážení rodiče,

pokud o registraci svého dítěte u nás uvažujete a před registrací byste se nás chtěli zeptat na náš postoj k očkování, ujišťujeme vás, že v souladu s nejnovějšími poznatky a doporučeními v medicíně, považujeme očkování za zásadně důležitý prostředek prevence závažných nemocí v dětském a dorostovém věku.

Naše ambulance poskytuje vysoce individuální péči o Vaše děti. Za úkony, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, vybíráme poplatky ve formě ročního členství.