+420 244 403 114

Poliklinika Soukalova 3/3355, 143 00 Praha 12 – Modřany

Preventivní péče

Preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek je obsaženo ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 3/2010 Sb., o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek.

Vstupní preventivní vyšetření a preventivní vyšetření dětí do 3 let

(vstupní, ve věku 14 dní, 6 týdnů, 3 měsíců, 4 měsíců, 6 měsíců, 8 měsíců, 10 měsíců, 12 měsíců, 18 měsíců)

 • založení zdravotnické dokumentace při převzetí dítěte do komplexní péče, získání základních kontaktních údajů
 • anamnéza a zjištění změn zdravotního stavu od poslední kontroly, kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování, v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
 • fyzikální vyšetření, jehož součástí je:
 1. zjištění hmotnosti, délky dítěte a obvodu jeho hlavy, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů
 2. interní vyšetření
 3. vyšetření psychomotorického vývoje – diagnostická rozvaha, – závěr a poučení rodiče o výživě a režimu dítěte, včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk, výživové poradenství
 4. orientační vyšetření sluchu v 8 měsíci, 1. orientační vyšetření zraku 4-5 měsíc, kontrola smyslů opět v 18 měsících.

Periodické vyšetření dětí od 3 let do dospělosti

(ve věku 3 roky, 5 let, 7 let, 9 let, 11 let, 13 let, 15 let, 17 let, 18 let a 11 měsíců = výstupní)

 • zjištění hmotnosti, výšky dítěte, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů
 • zhodnocení psychosomatického vývoje, jemné a hrubé motoriky, sociálního chování a hygienických návyků dítěte
 • kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže a vyloučení známek týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte
 • vyšetření očí a zraku, včetně poruch barvocitu
 • vyšetření řeči, hlasu a sluchu
 • vyšetření moče
 • vyšetření krevního tlaku a pulzu
 • vyšetření genitálu

Plán péče a očkování                                                  

VěkVyšetřeníZákladní očkováníNadstandardní očkováníDoporučení
0-7 dnůPrvní preventivní vyšetřeníBCG pro indikované Plán péče a očkování
2 týdnyPreventivní vyšetření   UZ kyčlí
6 týdnůPreventivní vyšetření Rotarix x RotaTeqInformace o očkování
2-3 měsícePreventivní vyšetřeníInfanrix HexaRotarix x RotaTeq , 
3-4 měsícePreventivní vyšetření Bexsero + Prevenar 13 Info přikrmy
5-6 měsícePreventivní vyšetřeníInfanrix HexaRotaTeq 
7-8 měsícůPreventivní vyšetření  Bexsero  +Prevenar 13 sluchová zkouška
10 měsícůPreventivní vyšetření   Plusoptix
12 měsícůPreventivní vyšetřeníInfanrix HexaPrevenar13 Prevence úrazů
13-15 měsíců  M-M-RvaxProBexsero Plusoptix
18 měsícůPreventivní vyšetření   Dotazník M – Chat
12-24 měsíců  Havrix,, Nimenrix, Varilrix 
3 rokyPreventivní vyšetření  FSME 
5 letPreventivní vyšetřeníBoostrix, M-M-RvaxPro  screening sluchu
7 letPreventivní vyšetření   
9 letPreventivní vyšetření   
10 let Adacel Polio  
11 letPreventivní vyšetření   
13 letPreventivní vyšetření Gardasil 9 Samovyšetření testes
15 letPreventivní vyšetření Nimenrix, Bexsero  
17 letPreventivní vyšetření   
19 letPreventivní vyšetření   

Více informací o očkování naleznete na našem webu: www.pediatrie.cz