+420 244 403 114

Poliklinika Soukalova 3/3355, 143 00 Praha 12 – Modřany

Péče o zuby a dutinu ústní

JAK PEČOVAT O DUTINU ÚSTNÍ DÍTĚTE

V úvodu bych ráda napsala několik slov o mateřském mléce, protože toto téma je mezi stomatology velmi kontroverzní a najde se velmi velké procento těch, kteří mají jiná doporučení. Zjednodušeně jsem po přečtení několika studií došla k závěru, že mateřské mléko samo o sobě zubní kaz nezpůsobuje, a to hlavně z těchto důvodů:

  1. z cukrů obsahuje pouze laktózu, která není pro bakterie tak dobře využitelná jako sacharóza
  2. obsahuje laktoferin, který svojí baktericidní aktivitou působí proti Streptococcus mutans
  3. obsahuje sekreční IgA a IgG, které potenciálně brzdí růst streptokoků
  4. nedochází k výkyvu pH v ústech
  5. mateřské mléko je skvělým zdrojem vápníku pro správný vývoj zubů, a to v ideálním poměru s fosforem 2,0 : 2,4
  6. mateřské mléko téměř není při kojení v kontaktu se zuby – na rozdíl od umělého mléka v lahvičce!!!

JAK PEČOVAT

1) zuby čistí rodiče

Že má půlročnímu dítěti čistit zuby maminka, je asi všem jasné, bohužel jasné už to není ve 3 letech, ještě méně v 6. Pro správnou hygienu dutiny ústní jsou zásadní dva aspekty atoje

1. manuální zručnost a 2. snaha

Obecně se udává, že nutnost dočišťovat dítěti zuby je zhruba do 10.–12. roku dítěte. Převážně dívky jsou zodpovědné a snaživé už podstatně dříve, často ale chybí ještě manuální zručnost, na rozdíl od chlapců, kteří snahu k čištění nemají často celou pubertu, i když manuálně už čištění ovládají. Každopádně vždy nese zodpovědnost rodič! Moje doporučení je takové, že pokud dítě nastoupí do školy a projeví snahu si čistit zuby samo, doporučte rodičům návštěvu dentální hygienistky, aby s dítětem techniky čištění prošla; na doma ať pořídí rodiče detekční tekutiny (k detekci plaku), ať mohou kontrolovat, jak dítě hygienu samo zvládá, pokud nezvládá – dočišťovat!!! Z předešlého je doufám jasné, že dvouleté dítě nemá prakticky žádnou možnost své zuby samo vyčistit. Zde se asi dostávám k tomu nejzásadnějšímu, a to vysvětlit maminkám, že zuby dítěti je nutné čistit! I v případě, že dítěti se to nelíbí! Bohužel zuby nemají rozum, aby počkaly, než ho dostane dítě a nechá si zoubky vyčistit. Prakticky téměř u každého dítěte (většinou mezi prvním a druhým rokem, v období vzdoru nebo v období, kdy chce dělat vše samo) přijde chvíle, kdy čištění zubů bude problém. V takovém případě samozřejmě je potřeba vyzkoušet vše, co by mohlo na dítě fungovat (čištění navzájem s maminkou, pohádky, písničky…), ale pro mě je zásadní, aby maminky věděly, že pokud nebude fungovat nic, je třeba zuby vyčistit, i když se to dítěti nelíbí!!!!!!!! Boj během čištění je krátký a dítě to časem pochopí. Není výjimkou, že děti mladší dvou let končí v ordinaci zubaře s kazy, kdy dítě ale není vlastně možné téměř nijak ošetřit, protože na to, aby při ošetření spolupracovalo, je opravdu ještě hodně malé a rozum nemá. Formy ošetření jako celková anestezie/analgosedace jsou pro takto malé děti nebezpečné z důvodu nedozrálé CNS a pro anesteziology jsou rizika velká! V takových situacích zbudou rodičům oči pro pláč!!!!!

2) Technika

U malinkých dětí techniku neřešit. Kartáček umístit napůl na dáseň, napůl na zub a klidně vodorovně, rychle vyčistit (napočí- tat do 10 a posunout se na další zub, tlačit malinko více než u dospělého). Vše musí být maximálně rychlé a efektivní, protože dítě, i když bude krásně spolupracovat, dlouho u čištění nevydrží. Je důležité vyčistit takto všechny plochy zubu, tzn. vestibulární i orální plošky a u stoliček žvýkací plochy. Mezizubní plochy, pokud je kontakt, čistí mezizubní kartáček (mezizubní prostor u dočasných zubů – převážně u stoliček se nachází až úplně dole u dásně, je třeba na to maminky upozornit, že dočasné zuby mají odlišnou anatomii klinické korunky oproti stálým zubům, a je tedy potřeba trochu cviku mezizubní prostor u dítěte najít), pokud kontakt není, čistí klasický kartáček (popřípadě solo kartáček).

3) Poloha

Ideální poloha je taková, kdy rodič do úst dítěte vidí (i do prostoru horních stoliček, pokud jsou již prořezané) a pokud možno má obě ruce volné. Toho dosáhnout není úplně jednoduché, obzvlášť v tom případě, když dítě u čištění protestuje. Pro mě je ideální poloha na čištění taková, kdy dítě leží na zádech, rodič sedí dítěti za hlavou, v případě potřeby tedy může použít své nohy k přidržení rukou dítěte a má obě ruce volné k čištění (může si přidržet ret, odhrnout tvář atd.). Každopádně toto je jen tip pro maminky, obzvlášť při nedobrovolném čištění. Poloha není zásadní. Zásadní jsou perfektně vyčištěné zuby!

4) Kdy čistit

Samozřejmě ráno a večer! Jsou ale rozdíly v přístupu u kojených a nekojených dětí. Budu psát hlavně o večerním čištění, které se udává jako podstatnější. Agresivní plak na zubech vzniká až po 24 hodinách, tedy pokud jsou zuby perfektně čištěny, měly by zuby kontakt s umělým mlékem a samozřejmě i mateřským (o kterém jsem již psala) přes noc vydržet. Moje obecná doporučení u dětí na umělém mléce jsou

1) co nejdříve je to možné, naučit dítě před spaním pít nejdříve mléko a potom čistit zuby

2) co nejdříve je to možné – s ohledem na vývoj a věk dítěte, odbourat noční pití umělého mléka.

Samozřejmě tato doporučení jsou mnohem striktnější v případě, kdy se nějaký problém na zubech vyskytne (demineralizace, kaz). Pokud se dítě při čištění zubů často pere a čištění není dostačující, ač se maminka snaží, je potřeba maminky upozornit, že je třeba se vyvarovat sladkých potravin, včetně ovoce a nočního pití UM. Tedy faktory, které jsou v kombinaci s nedostatečnou hygienou velmi rizikové ve vzniku kazu. Ten vznikne na dočasných zubech velmi rychle, snadno se šíří a často není reálné jeho ošetření vzhledem k věku dítěte.

5) ČÍM

Na prvním místě určitě zmíním prsťáček. Pediatry je totiž bohužel velmi často doporučován u miminek k péči o zuby!!! Tato pomůcka má za mě jen jedno jediné použití, a to k masírování dásní v rámci pomoci dítěti při obtížném prořezávání. Rozhodně NE používat k čištění již prořezaných zubů!!!!!!!!! Silikonové štětičky nemají šanci nijak vyčistit prostor gingiválního sulku!!! Tedy od prořezání prvního zubu do úst k dentální hygieně používat dětský zubní kartáček. Samozřejmě není kartáček jako kartáček.

Obecný popis ideálního kartáčku pro dítě

  1. malá hlavice
  2. husté, měkké, rovně střižené štětinky
  3. ideálně mít dva–jeden pro dítě na jeho čištění-žužlání, druhý na vaše dočišťování.

Pasta není třeba žádná, pastu zavést nejlépe ve věku, kdy je ji dítě schopno vyplivnout. Dále mezizubní kartáček! Kdy ho začít používat, jestli vůbec u dětí?? Čištění mezi zubních prostor není podmíněno věkem dítěte ani množstvím zubů (často se setkávám s názorem, že od 6 let, od 12 let…).

Obecně pokud se dva zuby dotýkají, do jejich vzá- jemného mezizubního prostoru se dostává jídlo, tedy vzniká plak, ale normální kartáček se při uzavřeném kontaktu (není vidět okem mezera mezi zuby) do tohoto prostoru vůbec nedostane, tedy pokud rodiče budou čistit pouze klasickým kartáčkem, tento prostor nemají šanci vůbec nijak vyčistit a hrozí riziko vzniku kazu. Moje doporučení je takové, že pokud dítěti narostou dva zuby a navzájem se dotýkají, tento prostor je nutné čistit me- zizubním kartáčkem (opět může pomoci se zaváděním a velikostí dentální hygienistka – obecně ale většinou nejmenší velikosti od dané značky – dáno anatomií dočas- ných zubů), popřípadě pokud se kartáček nevejde, tak alespoň dentální nití. Naopak pokud zuby narostou a je mezi nimi viditelná mezera, mezizubní prostor nemusí být čištěn do přirozené výměny za stálé zuby jinak než klasickým kartáčkem.

Ošetření v celkové anestezii je bohužel nejčastěji potřeba právě u nejmenších dětí, protože jsou častokrát jinak neošetřitelné, pro ně ale nese celková anestezie největší rizika
z důvodu nevyzrálosti CNS

VOX PEDIATRIAE • říjen/2020 • č. 8 • ročník 20