+420 244 403 114

Poliklinika Soukalova 3/3355, 143 00 Praha 12 – Modřany

Horečka u dětí

Normální tělesná teplota se v odpoledních hodinách může pohybovat do 37,4 °C. Záleží na použitém teploměru, aktivitě dítěte a okolní teplotě. Zvýšená se udává v rozmezí 37,5°C – 38,4 °C. Horečka je tělesná teplota nad 38,5 °C (při měření v konečníku se odečítám 0,5 °C).

Tělesná teplota do 38,5 °C se řadí mezi obranné mechanismy organismu a není pro tkáně škodlivá.

Léčba je nutná při teplotách 38,5 °C a vyšších. Děti mladší jednoho roku mohou mít větší výkyvy teplot, je nutné měřit častěji. V tomto věku je také riziko výskytu febrilních křečí. Informace o druzích léků a dávkování najdete v sekci Léky na horečku. Důležitý je také zvýšený pitný režim a odpočinek.

V případě dobré odpovědi na léky ( horečka klesá pod 38 °C ) není nutná okamžitá návštěva lékaře. Prosím volejte o termín při nezlepšení do 48 hodin. Pokud tělesná teplota neklesá po podání léků pod 38,5 °C je nutná okamžitá návštěva lékaře.

Krom léků je také možnost snižovat horečku chladnými zábaly na trup bez zabalení končetin na 10-15 minut, chladnou ( ne ledovou ) sprchou nebo koupelí, do které lze postupně připouštět studenou vodu.

Febrilní křeče jsou jedním z nejčastějších náhlých příhod u dětí. Jde o křečové stavy vyvolané obyčejně tělesnou teplotou nad 38,5 °C. Z důvodu rizika ztráty vědomí je nutné okamžitě volat rychlou záchranou službu 155. Rodiče dětí jež v minulosti tento stav prodělaly musí informovat dětského praktického lékaře. Ten vystaví recept na léky k potlačení křečí, které je nutné podávat společně s antipyretiky při tělesné teplotě nad 38,0 °C